FeedIndexZískali jsme cenu Czech Grand Design 2013 v kategorii "Objev roku" - děkujeme
-
We won Czech Grand Design 2013 award "Young talent"
- Thanks
/ (1 of 1)


foto: Martin Chum

Stůl a lustr Transmission vznikli jako rozšíření kolekce Transmission for Kavalier z roku 2012.
/ (1 of 1)


Naši kamarádi z OKOLO nám nabídli účast na jejich výstavě pivních otvíráku "Open & Drink!". Proto jsme přímo pro tuto výstavu navrhli náš otvírák. Zde si můžete o celém projektu dozvědět více:


http://www.larcobaleno.com/blog/open-drink.html
http://www.okoloweb.cz
/ (1 of 1)


foto: Martin Chum

Sedm historických nábytkových objektů se pod rukama designérů ze studia deFORM a zspolečnosti Happy Materials změnilo v experimentální katalyzátory času a solitéry, ve kterých se potkává stáří materiálu s dokonalým bezčasím. 

Společnost DuPont oslovila k letošní spolupráci v rámci své prezentace materiálu Corian na Designbloku 2013 mladé designéry Václava Mlynáře a Jakuba Pollága z úspěšného studia deFORM. Tvůrci přicházejí s konceptuálním projektem, ve kterém oživují pomocí materiálu Corian modernistické kusy nábytku z období třicátých až šedesátých let minulého století. Jejich v podstatě chirurgická práce spočívá v nahrazování nejvíce exponovaných částí nábytku zbrusu novými corianovými komponenty. Nic méně, ani nic více. Vyměněné části nábytku jsou přesnými kopiemi svých předchůdců, jsou to duchové připomínající stáří jednotlivých objektů. Často posloužily i jako přesné předlohy k vytvoření nové formy pro výrobu corianové součástky. Ve vizuální bezčasovosti a neutrálnosti Corianu získávají produkty zcela nové kvality. Jakési high-tech protézy nahrazují již vysloužilé části nábytku, podobně jako v medicíně chirurg nahrazuje části lidského těla. Vlévají do žil starého nábytku novou krev a nechávají vyniknout vlastnosti a kontrast obou. Na jedné straně stojí stárnoucí, někdy i 70 let staré dřevo či kov, a na straně druhé zase stále mladý a čistě bílý Corian. Jakoby se design zastavil v čase. Tvarové mistrovství modernistických tvůrců se zvěčnilo v nových, precizně očištěných objektech.

-

Seven historical furniture objects have changed into experimental catalyzer of time. They became solitaires in which the age of material meets the perfect timelessness.
This is the newest project of two designers from the studio deFORM and the company Happy Materials.

The company DuPont asked the young designers Vaclav Mlynar and Jakub Pollag both from the successfull studio deFORM for cooperation on the Designblok 2013 presentation of the specific material Corian. The creative duo came with a conceptual project in which they revive modernistic pieces of furniture from the period of 30's to 60's by using the Corian. Their almost surgical work is based on replacing the most exposed elements of the furniture by brand-new Corian components. No more no less. The replaced parts are exact copies of the original pieces like ghosts reminiscent of their age. They were often used as a model to make the new form of the Corian component. Because of the neutrality and visual timelessness of the Corian the products gain completely new qualities. As it were some kind of high-tech prothesis which are replacing the old and lived out part of the furniture comparable to the work of a surgeon examining amputation followed by supplementing a new part of human body. They pour new blood into the aging furniture and this contrast is helping to highlight the specific nature of both old and new part. On one side there is the fading sometimes even 70 years old wood or metal, on the other side there is the ageless and almost immortal Corian as white as snow. It seems the time of design progress has stopped. The formal virtuosity of modernistic authors had been embedded in those perfectly simplified objects.


Text: Adam Štěch